Biodiversiteit

Kinderen zijn verzot op dieren en planten. Kriebelbeestjes die tussen de kieren van stapelmuurtjes zitten, bloemen met allerlei kleuren en geuren, prachtige herfstverkleuringen van bladeren, appels waarmee je appeltaart kan maken, rondfladderende vlinders…

Sir David Attenborough is de ‘peter’ van Learning through landscapes en breekt een lans voor natuurrijke schoolspeelplaatsen.

Ruimte geven aan dieren en planten op school is niet alleen boeiend voor de kinderen en ideaal lesmateriaal, het is ook gewoon goed voor de natuur en de biodiversiteit. Via een groen netwerk van schoolspeelplaatsen in steden en dorpscentra komt er meer natuur in dichtbebouwde gebieden. Dit is onze overtuiging en we willen dan ook dienen als voorbeeld voor andere scholen. ln een groene speelomgeving stijgt het welbevinden van onze leerlingen, wordt er minder gepest en kunnen kinderen zich beter concentreren. Dit zijn aangetoonde meerwaardes.

Een duurzaam speelplaatsontwerp streeft naar een diversiteit aan groenvormen en planten. Er wordt op onze school gebruik gemaakt van inheemse soorten en er gaat ruime aandacht naar de juiste plant op de juiste plaats. Dit niet alleen qua standplaatseigenschappen zoals vocht en bezonning, maar ook op het vlak van (eind)grootte, giftigheid/eetbaarheid, betredingstolerantie, bespeelbaarheid etc.

Omdat ontwerp en beheer nauw met elkaar verbonden zijn, zorgen de ontwerpers meteen ook voor beheeradvies, met beheerrichtblijnen volgens de principes van Harmonisch Park en Groenbeheer. Een beheergericht ontwerp houdt streeft naar haalbaar beheer, zonder chemische bestrijdingsmiddelen, en met een stukje eigenaarschap en verantwoordelijkheid ook voor leerlingen.

Samen tuinieren is bijzonder boeiend, ook op school. Het wonder van zaaien, planten, groeien en oogsten. Verbazend om te zien hoe snel sommige plantjes kiemen en uitgroeien, en dan oogsten, kokkerellen en smullen! Ecologisch tuinieren op school, zonder chemische bestrijdingsmiddelen en gebruik makend van gesloten kringlopen, kan via kinderen ook ouders warm maken om aan de slag te gaan.

Voor de beplanting van onze speelplaats kozen we robuuste bomen en struiken die tegen wat ‘speelerosie’ bestand zijn, snel groeien en leuke verstop- of kampenplekken kunnen vormen. Planten die geuren, lekkere vruchten geven – die buiten de zomervakantie rijp zijn – of de fantasie prikkelen met origineel gevormde zaaddoosjes of bladeren. We kozen resoluut voor ‘speelgroen’ in plaats van ‘kijkgroen’.

Om de natuur binnen te brengen op school kiezen we zoveel mogelijk voor inheemse planten waar vogels, vlinders, bijen en andere diertjes ook wat aan hebben. Bovendien bieden we de kinderen op die manier ook dagelijks contact met een diversiteit aan plantensoorten die van nature ook in de streek en het landschap voorkomen, we vinden het belangrijk dat kinderen de ‘(wilde) planten van hier’ leren kennen en appreciëren.

Een belangrijke rol is weggelegd voor (schaduw)bomen op de speelplaats, voor kruidachtige vegetaties met een diversiteit aan (bloeiende) planten, en niet te vergeten: klimplanten die met een minimale grondoppervlakte een maximaal vergroenend effect kunnen geven op de speelplaats.

De school heeft op de volledige site een 40-tal inheemse bomen zoals haagbeuk, beuk, notelaar en wilg aangeplant. Daarnaast werden heel wat inheemse vaste planten aangeplant zoals hazelaar, bessenstruiken, vlinderstruik e.d. In de plantvakken komen ook nog bloemenmengsels. Op die manier zullen de kinderen de vier seizoenen op de speelplaats zien passeren en de planten leren kennen. Met de aanplanting van deze planten hopen we ook meer dieren naar onze school te lokken. De school heeft ook een bijenproject ‘Bie Paulus’ lopen waarbij bijen op school gehouden worden en de honing geoogst en verkocht wordt. Op vlak van biodiversiteit hebben we dus grote vooruitgang geboekt. Op onze oude speelplaats was er welgeteld 1 boom en enkele struiken. Dit is nu exponentieel veranderd. Ook hebben we nu een krachtige hefboom om met de kinderen rond biodiversiteit aan de slag te gaan.