Wat is een klimaatspeelplaats?

Een klimaatspeelplaats geeft een antwoord op diverse uitdagingen die bij de klimaatverandering komen kijken.

Voor onze school was het belangrijk dat we nadachten over de hitte-stress die veroorzaakt worden door overvloedige zonneschijn op een kale betonnen vlakte.
Het aanplanten van bomen, streekeigen groen en het beperken van betonnen oppervlakte zal op termijn voor schaduw en verkoeling zorgen.

Daarnaast is ook de luchtkwaliteit op en rond onze school van belang. Ook hier spelen meer bomen een belangrijke rol. Ze helpen mee onze CO2-uitstoot op te vangen, houden dit vast en filteren zo mee de lucht. De lessenreeksen en projecten van Airbezen en Clean Air Now van Greenpeace brengen dit verhaal tot in de klas. Tegelijk dienen we ook na te denken over hoe we de mobiliteit rond onze school organiseren. Hier ligt nog wat werk op de plank.

Water is essentieel in ons verhaal. De ontharding van onze speelplaats zorgt ervoor dat hemelwater opgevangen, gerecupereerd en geïnfiltreerd wordt. De kinderen zien dit proces gebeuren, stellen er vragen over en leren er bijgevolg over. We hebben op de speelplaats ook een waterspeelplek ingericht, waar kinderen met water aan de slag gaan.

Om onze kinderen het belang van biodiversiteit en een gezond ecosysteem bij te brengen, helpen ze mee met het verzorgen van onze speelplaats. Via lessen in openlucht en contact met het groen krijgen ze mee verantwoordelijkheid over hun speelplaats. Het bijenproject ‘Bie Paulus’ op onze school, dat gerund wordt door enkele ouders, brengt de kinderen ook meteen tot bij de essentie van waar een gezond ecosysteem voor staat.

Duurzame keuzes durven maken, durven investeren op lange termijn is waar ons verhaal ook om draait. De hoge betrokkenheid van kinderen, ouders en leerkrachten zorgt voor een stevige verankering. We hebben als school geïnvesteerd in een duurzaam ontwerp met materialen met een lange levensduur. Onze speelplaats is nooit klaar, maar zal blijven groeien en bloeien tot een groene speeloase waar de komende jaren tal van kinderen een heerlijke schooltijd zullen kennen.

Een speelplek zijn voor de buurt. Dat was ook een opzet van ons verhaal. Voor de jeugdwerkingen uit de buurt en buurtbewoners willen we een plaats bieden waar ze kunnen komen ontspannen. Slimme openstelling is dan ook een speerpunt voor onze school.