Partners

Een nieuwe speelplaats bouw je niet alleen. Daarvoor heb je mensen en experts om je heen nodig. In ons project voelden we de steun van heel veel verschillende partners.

Onze ontwerppartners:

Onze uitvoerende aannemer

Growebo-1

Financiële en inhoudelijke steun kregen we van