Openstelling

De speelplaats wordt op geregelde tijdstippen opengesteld voor lokaal jeugdwerk en buurtbewoners. Hiervoor werd onder andere een registratiesysteem met badges uitgewerkt. Op die manier willen we een groene speeloase zijn voor de mensen uit de buurt. Dit gebeurt in overleg met de stad Kortrijk.

Tijdens de vakanties organiseren enkele ouders er een gedeelde kinderopvang onder de noemer ‘Paulus speelt’. Scoutsgroep Willem van Saeftinghe komt ook elke zaterdag met een groep op onze speelplaats spelen.

Daarnaast kunnen ouders van de school ook gebruik maken van de speelplaats voor onder andere verjaardagsfeestjes. Dit na reservatie.

Enkele ouders hebben met hulp van de school een bijenproject opgestart op de site van de school. Dit heet ‘Bie Paulus’. In een oude, aangepaste zeecontainer staan een zestal bijenkasten. Dit levert heel wat honing op én leuke leerprojecten met de kinderen!

Ook werd een toegangspoort geautomatiseerd en voorzien van een bediening vanop afstand. Via een app kunnen we deze bedienen. We experimenteren volop met hoe we onze openstelling het beste kunnen organiseren.

Zo hebben we onder meer een huishoudelijk reglement opgesteld. Omdat we heel weinig sociale controle hebben, opteerden we om camera’s te plaatsen op onze speelplaats. Deze zijn gericht op de belangrijke looplijnen en zorgen voor controle.

Dit alles werd gerealiseerd via een subsidie van MOEV.

Onlangs verscheen een artikel via de Ambrassade over het openstellen van schoolspeelplaatsen. Dit kan je lezen via deze link: https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/speelplaatsen-breken-uit

Volgend filmpje werd door de Ambrassade in het kader van een studiedag rond gedeelde schoolspeelplaatsen. Het filmen gebeurde deels op onze speelplaats en toont dat we in de stad Kortrijk met vele scholen goed bezig zijn :).