Ontharding

Dankzij de projectoproep ‘Proeftuinen ontharding’ van het Departement Omgeving Vlaanderen uit 2018 verkregen we een subsidie van 250 000 euro om onze speelplaats te ontharden en opnieuw aan te leggen.

De school ging het engagement aan om 90% van de daken aan te sluiten op een nieuw hemelwaterstelsel waar hergebruik en infiltratie in de bodem voorop staan. Daarnaast werd de volledige speelplaats+ parking (4000 m²) opengebroken en heraangelegd. De verdeling nieuwe betegeling – groene zones is 50/50. Op het totaal van 4000 m² wordt 1750 m² heraangelegd als groenzone. Voor diverse schoolactiviteiten is een deel verharding nog steeds nodig. Het hemelwater dat op die betegeling zal vallen, wordt opgevangen en via een infiltratiesysteem in de bodem gebracht. Op die manier wordt de volledige schoolsite, inclusief gebouwen, die 4800 m² beslaat een zone waar hemelwater hergebruikt of geïnfiltreerd wordt.

Onder de noemer Vlaanderen Breekt Uit // Sint-Paulus Breekt Uit kwam dit project ook meermaals in de kijker.