Water

Water speelt op onze school een belangrijke rol.

Vroeger stroomde alle regenwater naar de riolering en werd slechts 15 000 liter opgevangen en gerecupereerd. Nu is die capaciteit uitgebreid naar 145 000 liter. Dit wordt gebruikt voor sanitaire doeleinden.

Er werd onder onze speelplaats een infiltratiebekken geplaatst met een omvang van 145 kubieke meter. Elke druppel die valt op onze speelplaats dringt ofwel de bodem in via de plantvakken of gaat via kolken naar het infiltratiebekken onder ons voetbalveld.

Onze parking werd ook zodanig heraangelegd dat het water dat erop valt naar een wadi stroomt. Op die manier voorzien we om geen hemelwater meer naar de riolering te sturen.  Tegelijk hebben we een waterspeelplek uitgebouwd waar kinderen actief met water aan de slag zullen kunnen gaan.