Participatieverhaal

Het initiatief om tot een vernieuwde speelomgeving te komen vertrok dan wel vanuit de leerkrachten, vanaf het begin werd reeds gezocht naar mogelijkheden om iedereen die op een of andere manier bij de school betrokken is, deel te laten uitmaken van het project.

Onze speelplaats dient als speel- en leeromgeving voor alle kinderen van de school. Zij zijn dan ook de belangrijkste participanten in het traject. Daarnaast hebben de leerkrachten ook een belangrijke stem in dit verhaal. Ook de ouders hebben recht op inspraak bij het tot stand komen van de speelplaats en ook het onderhoudspersoneel van de school  werd betrokken.

Dit verhaal startte in het voorjaar van 2016. De kerngroep Team Speelplaats (leerkrachtenwerkgroep) stelde een enquête op waarin ouders, leerkrachten, leerlingen en sympathisanten bevraagd werden. Ze konden hierin aangeven wat nu al leuk was op de speelplaats, wat er volgens hen tekort was en wat er zeker wel of niet moest komen. In het totaal vulden 260 deelnemers de enquête in. De leerlingen van de school vulden deze massaal in.

U kunt de resultaten en enquête hier terugvinden.

  • Leerkrachten en onderhoudspersoneel

Twee leerkrachten gingen mee op de MOS-toernee van de provincie West-Vlaanderen. Er werden vier scholen bezocht die reeds een vernieuwingstraject ondergaan hebben en van daaruit werd inspiratie geput. Op de personeelsvergaderingen werd enthousiast gepraat over groene en natuurspeelplaatsen. Zo werden de collega’s over de streep getrokken om mee te gaan in het verhaal. Op dat moment kon de kerngroep aan de slag. Deze groep van leerkrachten beheerde het participatieproces en zorgde voor de dynamiek en de vooruitgang. Zij zorgden ervoor dat de verschillende partijen hun inbreng konden doen. Ook van de leerkrachten werd een inbreng gevraagd. Ze vulden de enquête in en waren aanwezig op de denkdag.

Het team is zich ondertussen aan het specialiseren in binnen- en buitenland. Er wordt cursussen rond outdoorteaching en duurzaamheid gevolgd en de school is pilootschool voor het VALIES-project dat ZILL en duurzame ontwikkeling bundelt.

  • Leerlingen

Onder de noemer ‘een droom van een speelplaats’ werden alle leerlingen van de school uitgedaagd om na te denken over hoe hun droomspeelplaats eruit kon zien. De leerlingen mochten tekenen, ontwerpen en schrijven over wat hun ideale speelruimte zou zijn.  Rollercoasters, zwembaden en prachtige boomhutten passeerden de revue. Er kwamen meer dan 150 tekeningen binnen en op het schoolfeest werden deze allen tentoongesteld. Het schoolfeest  dat begin juni 2016 doorging was ook het startsignaal om ouders te betrekken in het project.

Naast deze acties werd ook een Team Speelplaats ‘Junior’ opgestart. Hierin zaten leerlingen van het 4e, 5e en 6e leerjaar. Zij hielpen mee om de ‘droom-van-een-speelplaatstentoonstelling’ te organiseren, de enquête af te nemen en ouders warm te maken  voor het project. Deze werkgroep was essentieel in dit traject.  De leerlingen waren de woordvoerders van de klassen en koppelden ook terug naar hun klas.

  • Ouders, grootouders en sympathisanten

Naast de informele contacten met de ouders werd hen ook gevraagd om de online enquête in te vullen. Zoals eerder beschreven werd hier naar hun wensen en bezorgdheden gepeild.

Iedereen op de school werd uitgenodigd om op zaterdag 10 september 2016 te komen naar de denkdag over de speelplaats. Doorheen de dag waren 35 deelnemers aanwezig om aan de slag te gaan met de Picto-Play methodiek van Kind en Samenleving.

Ondertussen werd een kerngroep van zo’n 15-tal ouders en leerkrachten zich verenigd in Speel Groen vzw. Zij organiseerden diverse activiteiten ten voordele van het project. Zo vond in maart 2018 de Speelgroenquiz plaats en wordt op 15 maart 2019 een fuif georganiseerd ten voordele van het project. Zij waren de dragers van het project en absoluut onmisbaar!

  • De blogsite Speelgroensintpaulus

We hebben van bij het begin van het project heel veel mensen betrokken. Zoals u eerder kon lezen kozen we voor een breed participatief traject. Om onze communicatie zo open mogelijk te maken, kozen we ervoor om onze vooruitgang te illustreren via een blogsite. Hierop verschijnen artikels die ons project helpen verantwoorden, zoals uit Klasse. Maar we geven er ook updates over onze realisaties zoals de ontwikkeling van onze speelvisie, de denkdag en de verwerking van onze enquête.