Onze dromen

De school heeft de missie op zich genomen om de kinderen die er school lopen op te voeden tot bewuste wereldburgers met oog voor duurzaamheid, ecologie en respect voor mens en natuur. We hopen een school te creëren waar het welbevinden van elke leerling hoog is en de verbondenheid tussen alle leerlingen maximaal is. Op onze school hebben we een gevarieerde groep leerlingen. We willen leerlingen met een beperking dezelfde kansen bieden als elk ander kind. Dit kan zowel een fysieke beperking als een vorm van ADHD, ASS inhouden. We voelen de noodzaak om ook voor deze kinderen speelgelegenheid te bieden. Inzetten op brede toegankelijkheid is dan ook een van onze aandachtspunten. Ook zien we dat onze stad meer en meer toeslibt en er steeds minder buitenspeelkansen zijn voor de stadskinderen die naar onze school komen. Hier willen wij als school een antwoord op bieden door na te gaan denken over de ontsluiting van ons speeldomein.

Toch worstelen we met de realiteit van het schoolgebouw en z’n omgeving. De toestand van onze school botst op verschillende vlakken met het ideaal dat we willen nastreven.

We willen opvoeden tot mensen die bewust omgaan met hulpbronnen en energie, maar onze school is daar zelf niet aan aangepast. We willen onze leerlingen opvoeden tot mensen die respect hebben voor natuur en de medemens maar onze school is daar ook niet aan aangepast. Op onze betonnen speelkoer zijn er dagelijks conflicten, ongelukken en hoge speeldruk.

Als we als leerkrachten in onze samenleving het voortouw willen nemen in een maatschappelijke verandering om bewuster om te gaan met onze omgeving dan moet onze infrastructuur ten dienste staan van dit doel.

We zijn op het punt gekomen dat verandering nodig is en dat het draagvlak voldoende groot is om in actie te komen.

In de kleine maatschappij die onze school vormt, willen we deze verandering laten doorsijpelen op alle niveaus. We willen de kinderen laten meedromen over hoe ze school kunnen lopen. Hun wensen en verlangens zijn de essentie in dit project. Hun betrokkenheid is dan ook hoog. De kinderen zijn doorslaggevend om leerkrachten, ouders, grootouders en buurtbewoners deel te laten uitmaken van het project. Sinds de opstart van het traject werden honderden mensen bevraagd, aangesproken en betrokken. Op die manier werden de muren van onze kleine schoolwereld opengebroken en werd een dynamiek gecreëerd die ons uitdaagt om steeds maar verder te gaan.

De speelruimte willen we niet alleen aanpassen voor de kinderen die er nu school lopen, maar ook voor de kinderen van deze kinderen. Het idee om de natuur het terug te laten winnen van het beton is onze garantie dat deze groene speeltuin ook klaar staat voor de toekomst. We willen dan ook bewuste, duurzame en ecologische keuzes maken in de materialen en het plantgoed dat we willen plaatsen.

We hopen om met ons project de volgende dromen te realiseren:

– Creëren van een toegankelijk, groen en dynamisch speelleerlandschap voor de kinderen. Dit met aandacht voor duurzaamheid en ecologische keuzes.

– Openbreken van de klassieke betonnen speelplaats en omvormen tot een gevarieerd    speellandschap binnen de schoolomgeving.

– Participatie van alle aandeelhouders van de school: leerlingen, leerkrachten, ouders, buurtbewoners en sympathisanten.

– Actief nadenken over de ontsluiting van onze speelplaats zodat deze opengesteld kan worden naar externe organisaties en eventueel als publieke speelzone gebruikt kan worden.

– Een inclusieve speelruimte creëren waar aandacht is voor toegankelijkheid    (rolstoel, buggy, …) en speel- en rustelementen voor personen met een beperking.