Lestips en voorbeeldprojecten

De speelplaats vergroenen is slechts een eerste stap in de richting van het creëren van een krachtige speel- en leerplek voor de kinderen en jongeren op de school. Het biedt een waaier aan kansen om het curriculum te integreren in de lespraktijk van jong tot oud. Het verhoogt het welbevinden, zorgt voor mentale en fysieke gezondheid en is simpelweg ook meer fun voor leerlingen én leerkrachten.

Het is bijzonder inspirerend om wereldwijd voorbeelden te zien van hoe steden, gemeenten, organisaties, scholen en burgers hiermee aan de slag gaan. Een kleine greep van de good practices rond outdoor learning en groene speelplaatsen verzamelden we via deze link.