Maak er spel van! Onze visie op spelen

Omdat we beseffen hoe belangrijk buitenspel is heeft de school een traject opgestart om de speelplaats ingrijpend te vernieuwen. Om dit project ruimer te kaderen, ontwikkelde de school haar visie op spelen. Deze wordt opgehangen aan zes pijlers. Deze pijlers willen we gebruiken om de inrichting van de vernieuwde speelplaats aan af te toetsen maar ook om een pedagogisch traject met de kinderen op touw te zetten.

Op de speelplaats van de school spelen kinderen van 2,5 jaar tot 13 jaar. Dit zorgt voor veel speeldruk en ook voor een brede waaier aan wensen en bezorgdheden.

  • Een avontuurlijke en uitdagende speelomgeving

Voor zowel groot als klein willen we avontuur creëren. Dit hoort grote en kleine avonturen met zich mee te brengen. Een leuke plas om in te spelen, een struik om zich in te verstoppen, een boom om in te klimmen… Maar het avontuur kan ook liggen in de gesprekken die de kinderen met elkaar voeren, in de tikspelletjes in een spannende omgeving of in een avontuurlijk parcours met de step of fiets.  We willen ook uitdagend spelen door voor leertechnische aspecten te kiezen  waar technische handelingen aan bod kunnen komen (bijv. werken met moeren en vijzen, rioleerbuizen met wateroverbrenging, …). Voor elk kind van de school moet er op de speelplaats iets te beleven zijn, zodat elke vorm van spelen zijn plaats vindt.

  • Een veilige speelomgeving

Dit is op de eerste plaats veilig spelen in de fysieke betekenis. De kinderen moeten zoveel mogelijk uitgedaagd worden om hun grenzen te verleggen zonder dat ze zichzelf en andere kinderen hierbij in gevaar brengen. Daarnaast moet het ook een veilige plaats zijn in de mentale betekenis van het woord. Een speelplaats waar kinderen ontspanning, veiligheid en geborgenheid kunnen vinden is essentieel. Op die manier hopen we minder ruzie en pestgedrag te hebben op de school. Het welbevinden van onze kinderen op school zal hiermee pijlsnel de hoogte in schieten.

  • De vrijheid om te spelen

Op de speelplaats spelen veel kinderen van verschillende leeftijden door elkaar heen. Elk kind moet hier een plekje kunnen vinden. Wanneer een spelvorm de speelplaats gaat domineren, gaat dit ten koste van andere vormen van spelen. De vrijheid van een spel houdt op waar het de vrijheid van een ander spel gaat beperken.

  • Zorg voor spel

De uitdaging voor de school ligt er in om een variatie aan creatieve spelvormen te voorzien. Dit zowel op structureel vlak als op gebied van spelmateriaal. Met zorg voor spel bedoelen we ook dat we kinderen willen tonen hoe je positief speelt. Via het spel willen we een breed spectrum aan sociale vaardigheden aanleren die we in de klas niet kunnen aanraken. Daarnaast begrijpen we onder zorg voor spel ook het respecteren van de speelomgeving en de materialen die aangeboden worden aan de kinderen.

  • Een leerrijke speelomgeving

Onze speelplaats is het verlengde, én een verrijking, van onze klaswerking. Zowel binnen als buiten de klaslokalen laten we de kinderen ‘leren’. We creëren een boeiend, uitdagend en creatief speellandschap waarbij we via spel en buitenmaterialen de kinderen tot leren brengen. We bieden kinderen uitdagende en creatieve spelen aan waar ook mogelijkheden aangeboden worden om te experimenteren, te onderzoeken en technisch bezig te zijn.

Daarnaast zetten we in op het versterken van de sociale vaardigheden van de kinderen. Hoe ga je om met conflicten, hoe zoek je oplossingen om kinderen in het spel te betrekken,… We hopen zo ‘buitenkansen’ te bieden aan de kinderen die tot meer samenspel leiden.

  • Spelen is ontspanning

In de speeltijden willen we de kinderen de kans geven om de gedachten te verzetten en stoom af te laten. Zo willen we een ideale mix creëren tussen werktijd en speeltijd. Een natuurlijke speelomgeving helpt ons om dit te bereiken. Tijdens de speelmomenten kiezen de kinderen zelf waar ze behoefte aan hebben. Onze speelruimte moet dan ook op kindermaat gebouwd worden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s