Subsidie flankerend onderwijs voor Klimaatspeelplaats

Samen met Vrijplaats van de Arteveldehogeschool, Studio Basta en Beleef de tuin, dienden we in oktober een subsidieaanvraag in voor de projectoproep Flankerend onderwijs van de Provincie West-Vlaanderen.

Eind december kregen we bericht dat we met ons project ‘Buiten Leren – Een klimaatspeelplaats als opstap tot kwalitatief leren’ een subsidie van 25 000 euro krijgen om de komende drie jaar in te zetten op outdoor learning. De middelen gaan hoofdzakelijk naar werkingsmiddelen om vanuit Sint-Paulus en de Arteveldehogeschool de nodige visie te ontwikkelen en acties te ondernemen. De school wil zich gaan profileren als praktijkcentrum op het vlak van outdoor learning, STEAM in de buitenruimte en een voorbeeld zijn op het vlak van Whole School Development.

Studenten van de Arteveldehogeschool, experts van organisaties zoals Wildebras, Natuurpunt e.a. zullen de komende jaren neerstrijken op Sint-Paulus om outdoor learning te ontwikkelen. Daarnaast wordt er ook een duurzame samenwerking met Learning through landscapes UK op poten gezet. De landschapsontwerpers van Studio Basta en de procesbegeleiding van Beleef de tuin zullen ook hierdoor verrijkt worden.